.

in support of participative leadership

Om binnen uw organisatie een uitdaging goed aan te gaan, is de betrokkenheid van uw medewerkers cruciaal. Van geëngageerde medewerkers krijgt u immers meer input om tot een goede oplossing te komen en meer steun bij de uitvoering ervan. Toch zie ik in de praktijk heel wat managers in bedrijven worstelen met het betrekken van hun medewerkers bij de discussie over gevoelige en strategische onderwerpen.

Deze vaststelling deed me besluiten om Hotswot te ontwikkelen. Hotswot is een innovatief en betaalbaar online participatief platform waarmee u medewerkers nauwer betrekt bij de beleidsvoering in uw organisatie en hen laat deelnemen aan het beslissingsproces. Onder begeleiding van een interne of externe facilitator kunnen uw medewerkers hun mening kwijt over specifieke open beleidsvragen en geven zij aan in welke mate zij akkoord gaan met de meningen van hun collega’s. Dit geeft u een goed beeld over de eensgezindheid of meningsverschillen die er in de organisatie leven. Bovendien hoeven de medewerkers hiervoor niet fysiek samen te zitten (online) en kunnen ze hun mening en beoordeling geven wanneer het hen dat het beste uitkomt.

Met Hotswot

  • Geeft u iedereen een stem in het besluitvormingsproces.
  • Leert u welke verschillende standpunten er leven.
  • Neem iedereen deel op een moment dat het hem best uitkomt.
  • Vermijdt u een waterval aan e-mails en replies.
  • Laat u zich bijstaan door een interne of externe facilitator.
  • Brengt u participatief leiderschap in de praktijk..

LEES NU MEER  over Hotswot,

DOWNLOAD DE PRODUCTBESCHRIJVING

this content is replaced by the html TEXT in the carousel-caption - see site.js