. Uit de analyse kan blijken dat de situatie niet is zoals u ze zag of dat de oplossing afwijkt van wat u in gedachten had. Vanuit mijn ervaring bied ik u nieuwe inzichten en een onafhankelijke kijk op uw organisatie. Ik stel mogelijke oplossingen voor en ben uw sparring partner tijdens besluitvorming;

Uw uitdaging is mijn passie


Met de analytische geest van een ingenieur, ervaring in management en marketing, een grote passie voor digitalisering en de ondernemersspirit van een start-up, neem ik de uitdaging voor uw organisatie ter harte. Ik doe dit vanuit een brede consultancy insteek.

Mijn consultancy rust op 5 pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om tot een gedegen en gedragen resultaat te komen. Want wie één aspect negeert, riskeert een aanpak die minder effectief is. Met mijn ervaring in de 5 consulting pijlers bent u verzekerd van een brede kijk en gedegen aanpak voor uw uitdaging .